سازمان های اندادی

آشنایی با سازمان های امدادی و شرکت های خدمات آتش نشانی

آشنایی با سازمان های امدادی و شرکت های خدمات آتش نشانی
آشنایی با سازمان های امدادی و شرکت های خدمات آتش نشانی تعدد و افزایش روز افزون بلایا و حوادث در ایران اسلامی و جهان امروز لزوم داشتن دانش در مورد بحران ها را بیش از پیش خاطر نشان می سازد.تجربه گستره وسیعی از بلایای طبیعی ، تلفات انسانی ، خسارات اقتصادی - اجتماعی و آثار ماندگار آنها ، بیانگر سانحه ‌‌خیزی ، آسیب‌پذیری شدید و در نتیجه خطرپذیری (ریسک پذیری) بالای کشور در برابر سوانح است.از طرف دیگر چون تکنسین ها و دیگر اعضای مراکز فوریت های پزشکی جزئی از سازمان های امدادی در ایران هستند باید با دیگر سازمان های امدادی آشنایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع لزوم با اعضای سازمان های دیگر ارت...
ادامه مطلب