خدمات آتش نشانی

آشنایی با سازمان های امدادی و شرکت های خدمات آتش نشانی

آشنایی با سازمان های امدادی و شرکت های خدمات آتش نشانی
آشنایی با سازمان های امدادی و شرکت های خدمات آتش نشانی تعدد و افزایش روز افزون بلایا و حوادث در ایران اسلامی و جهان امروز لزوم داشتن دانش در مورد بحران ها را بیش از پیش خاطر نشان می سازد.تجربه گستره وسیعی از بلایای طبیعی ، تلفات انسانی ، خسارات اقتصادی - اجتماعی و آثار ماندگار آنها ، بیانگر سانحه ‌‌خیزی ، آسیب‌پذیری شدید و در نتیجه خطرپذیری (ریسک پذیری) بالای کشور در برابر سوانح است.از طرف دیگر چون تکنسین ها و دیگر اعضای مراکز فوریت های پزشکی جزئی از سازمان های امدادی در ایران هستند باید با دیگر سازمان های امدادی آشنایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع لزوم با اعضای سازمان های دیگر ارت...
ادامه مطلب

تعریف مدیریت بحران

تعریف مدیریت بحران
مدیریت چیست ؟ صاحب نظری ، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است.گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و… بیان نموده اند بعضی هم مدیریت را این گونه تعریف کرده اند که : مدیریت را می توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن ، رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی ، برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارآیی تعریف کرد .عده ای هم مدیریت را این گونه تعریف کرده اند : مدیریت عبارتند از حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود (نیروی انسانی – امکانات مالی و امکانات فیزیکی) از طریق اعمال اصول یا نظام...
ادامه مطلب

تاریخچه شرکت های خدمات آتش نشانی در جهان

تاریخچه شرکت های خدمات آتش نشانی در جهان
پیدایش شرکت های خدمات آتش نشانی در جهان ساعت دو بامداد روز یکشنبه دوم سپتامبر سال 1666 میلادی در اثر آتش سوزی در نانوایی سلطنتی انگلستان و عدم توانایی در کنترل آن فاجعه بزرگی را در ذهن مردم لندن به یادگار گذاشت و با توجه به چوبی بودن منازل و ارتباط آنها به همدیگر ، وزش بادهای شدید طی شش روز اتش سوزی کل شهر سوخت و در اثر بارش باران سیل آسای فصلی این آتش مهار شد در نتیجه این آتش سوزی 200/13 خانه ویران شد و عجیب آنکه تعداد کشته شدگان این حریق بزرگ فقط شش نفر اعلام گردید...بعد از این آتش سوزی و فقدان دارایی و سرمایه جمع کثیری از اهالی ، بدهکاران زیادی به علت عدم توانایی پرداخت بدهی خود راهی ز...
ادامه مطلب

ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 87-90خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان دارای هشت واحدگازی به صورت ترکیبی ازشش واحدگازی ازنوع (وی 94.2)آنسالد و(ایتالیا)به اضافه دوواحدگازی توسعه ای (ازمحل اعتبارات بانک توسعه اسلامی)به ظرفیت هریک 159،9مگاوات دربخش گازی و4واحدبخارنوع ای تی پی ای توگا هریک به ظرفیت 160مگاوات است به این ترتیب مجموع ظرفیت نیروگاه برابربا1912مگاوات درشرایط ایزو(آی اس او)است. این نیروگاه درکیلومتر3جاده باغین _رفسنجان درزمینی به مساحت 120هکتاردرمنطقه باغین واقع شده است تامین تجهیزات اصلی نیروگاه دربخش گازی ازطرف آنسالدو(ایتالیا)وسایرتجهیزات (بی او پی)توسط سازندگان داخلی ب...
ادامه مطلب

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 92 تاکنون خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی شیروان پروژه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شامل شش واحدگازی هریک به ظرفیت 159مگاوات وسه واحدبخارهریک به ظرفیت 160مگاوات درشرایط ایزواست (مجموعه 954مگاوات)که تاکنون تمام واحدهای گازی این نیروگاه به صورت دائم تحویل کارفرماشده است این نیروگاه درکیلومتر9جاده شیروان به مشهدواقع شده وظرفیت پست نیروگاه است که مهندسی تامین تجهیزات واحداث آن درمحدوده ی کاری کارفرمای پروژه قرارداشته است سوخت موردنیاز این نیروگاه شامل گازوگازویئل است شرکت های خدمات آتش نشانی  –  شرکت فنی مهندسی ظفر رسانا
ادامه مطلب