ایمنی

مقررات عمومی ایمنی توصیه شده

مقررات عمومی ایمنی توصیه شده
مقررات عمومی ایمنی توصیه شده از طرف شرکت های خدمات آتش نشانی ● قبل از شروع بكار ابتدا به ایمنی آن فكر كنید . ● قبل از شروع بكار از وسایل ایمنی مناسب استفاده نمایید . ● قبل از شروع بكار از لباس كار مناسب استفاده نمایید . ● قبل از شروع بكار در صورتیكه دچار بیماری ناراحتی و خستگی می باشید به سرپرستان گزارش نمایید . ● در صورتیكه قادر به انجام كار در ارتفاع نمی باشید مسئولین خودرادر جریان قرار دهید . ● در صورتیكه نسبت به انجام كار مطلع نمی باشید ار انجام آن خودادی نمایید . ● در كارتان ریسك و اعمال خطرناك انجام ندهید . ● بدون اجازه سرپرستان و مسئولین محوطه شروع به انجام كار ننمایید . ● به ب...
ادامه مطلب

رنگ و ایمنی

رنگ و ایمنی
رنگ ها از طریق اعصاب چشم بر سیستم اعصاب مركزی انسان و سپس بر اندام های مختلف بدن به طور فیزیولوژیكی تأثیر می گذارند و در نتیجه انسان عكس العمل های متفاوتی از خود در محیط‌های مختلف با دیدن و برخورد با رنگ ها نشان می‌دهد. بی تردید در محیطهای كاری رنگ دارای تأثیر روانی زیادی در افراد می‌باشد و مسلماً محیطی كه در آن از رنگهای نشاط آور و آرامش بخش استفاده شده است در نحوه انجام كار كاركنان مؤثر می‌باشد. آزمایشهای به عمل آمده ثابت كرده است كه استفاده رنگهای مناسب در محیط كار باعث كاهش خستگی و غیبتهای مكرر كارگران می‌شود ضمن اینكه افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به كار و كاهش خستگی چشمی و خستگی عمومی بد...
ادامه مطلب